Liivapritsitööd jagunevad kuivliivapritsitöödeks ja märgliivapritsitöödeks.

Liivapritsitööde teostamiseks kasutatakse erinevate fraktsioonidega sõelutud ja kuivatis töödeldud liiva.

Kuivliivapritsiga saab fassaadilt ja siseruumidest eemaldada pindunud mustust, vana värvi ja krohvi jääke, puhastada metallkonstruktsioone vanast värvist ja roostest, avada ja puhastada raudbetoon pindasid, karestada ehk vanutada puitdetaile ning looduskivi jne. Kõiki neid töid saa teha nii sise- kui välistingimustes.

Kuna kuivliivapritsitöödega kaasneb tolmu ülekontsentratsioon, ei ole võimalik seda meetodit alati kasutada linnapiirkonnas – kaasneb oht kolmandatele isikutele ebamugavusi ja varalist kahju tekitada. Samas sobib meetod ideaalselt tööstusobjektidel ja asustamata piirkondades ning objektidel, millistel puudub veevarustus.

Kuivliivapritsitööde kasutusvaldkonnad:

·         metallkonstruktsioonide puhastamine roostest;

·         betoon- ja kivipindade phastamine vanast värvist;

·         vett ja niiskust mittetaluvate pindade puhastamine.


Märgliivapritsiga saab fassaadilt ja siseruumidest eemaldada pindunud mustust, vana värvi ja krohvi jääke, puhastada metallkonstruktsioone vanast värvist ja roostest, avada ja puhastada raudbetoon pindasid ning looduskivi jne. Kõiki neid töid saa teha nii sise- kui välistingimustes.

Märgliivapritsitööd sobivad ideaalselt objektidel, kus tolm tekitab probleeme. Märgliivapritsimeetod ei sobi objektidel, kus niiskus võib tekitada probleeme või siseruumides, kus esineb oht põhikonstruktsioone kahjustada.

Lisaks tuleb märgliivapritsitööde teostamisele järgnevalt kõik pinnad survepesu meetodil üle loputada.

Märgliivapritsitööde kasutusvaldkonnad:

·         vana värvi eemaldamine betoon- ja kivipindadelt ning krohvitud pindadelt;

·         fassaadide puhastamine;

·         paekivi ja muu loodusliku kivi puhastamine;