Fassaadide hüdrofobiseerimine.

Suurekabariidiliste ehitus- ja lammutusjäätmete konteinerite rent.

Ehitus- ja lammutusjäätmete utiliseerimine.