Survepesutööd jagunevad kuumvesi- ja külmvesisurvepesutöödeks ning aurupesuks.

Survepesu meetodil on võimalik eemaldada fassaadidelt lubivärvi ning kõikidelt pindadelt (katused, põrandad, seinad, laed, mahutid, seadmed, asfaldtkate, sillutisega teed ja platid, monumendid, sillad, tunnelid, laevad, kaid jne) pindunud mustust, sammalt, vetikaid, hallitust, majavammi, rasva, tahma, pigi, nõge, graffityt, pahtli- ja segujääke, õli, masuuti, bituumenit jne.

Puhastada on võimalik sisuliselt kõiki pindasid, mis ei karda niiskust ja mis alluvad survele ja vee temperatuurile.

Survepesuseadmetega teostab ettevõte muu hulgas torustike (kanalisatsiooni, sadevee jne) puhastamist.

Survepesutöid saab teostada välitingimustes üldjuhul plusskraadide juures. OÜ Kraiter masinapark võimaldab teostada töid ka miinuskraadide juures näiteks jää sulatamine laevatekkidelt, raudteelt, sadeveesüsteemides ning jäätunud vee- ja kanalisatsioonitorustikest, suurehitusobjektidel raketiste ja saalungite sulatamine jääst ja lumest tagamaks tööde tähtaegse valmimise.

Torustike puhastus- ja imutööd on vajalikud erinevate ummistuste likvideerimiseks aga ka trasside ja torustike läbipesuks.

Veeimu pakutakse lisateenusena ka survepesutööde juures objektidel, kus ei ole võimalik tekkinud puhastusvett kanalisatsiooni juhtida vaid tuleb pesuvesi veeimuriga kokku koguda ning objektilt ära viia ning utiliseerida.

Survepesutööde kasutusvaldkonnad:

·         fassaadipesu (sh. olmemustuse eemaldamine), PVC- plekkassett vms puhul                    teostatakse vajadusel ka käsipesu;

·         dolomiitpindade ja terrassiitkrohvipindade puhastamine;

·         vana värvi eemaldamine betoon- tellis- ja kivipindadelt;

·         lateks- ja lubivärvi eemaldamine pindadelt;

·         erinevate lakk-katete eemaldamine pindadelt;

·         skulptuuride, monumentide, ausammaste, hauakivide- ja ääriste puhastamine;

·         teede ja väljakute pesu, sh vana või ajutise teekattemärgistuse eemaldamine;

·         tulekahjujärgne nõe ja tahma eemaldamine;

·         puhastustööd tehastes ja tööstushoonetes sh mahutite ja tööstusseadmete                  puhastamine;

·         laevade ja raudteetranspordivahendite pesu;

·         liiklusvahendite pesu (va autopesulateenus);

·         ehitus-, teede- ja muude mehhanismide pesu;

·         graffity eemaldamine;

·         trasside ja torustike puhastamine.