Fassaadide pesu - pindunud mustuse, krohvi ja värvi eemaldamine

Katuste pesu - pindunud mustuse, sambla ja värvi eemaldamine.
Parklate ja platside pesu
Piirdeaedade pesu- pindunud mustuse, rooste ja värvi eemaldamine