Ummistuste ja uputuste likvideerimine.
Kanalisatsiooni- ja sadeveetorustike  hooldus ja puhastamine.
Jäätunud Torustike sulatamine.
Kanalisatsiooni- ja sadevee Kaevude hooldus ja puhastamine.
Imuauto tööd.